Politica de confidențialitate

1. Termeni generali

 

Vă mulțumim pentru că vizitați www.globalbrandsstore.ro! Orice persoană are dreptul la protecția datelor sale cu caracter personal. Global Brands Distribution Ltd., care gestionează acest site, respectă dreptul Utilizatorilor de a-i informa și de a respecta drepturile privind colectarea și prelucrarea datelor lor cu caracter personal, declarate și se angajează că, în utilizarea datelor cu caracter personal ce pot identifica direct sau indirect un utilizator, se aplică principiul strictei necesități - sunt colectate și prelucrate numai datele necesare pentru prestarea serviciilor oferite de acest site. Din acest motiv, site-ul este proiectat într-un mod în care colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal este minimizată.

În această Politică de confidențialitate (denumită și Declarația de confidențialitate) veți găsi toate informațiile necesare pentru a înțelege modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate.

Prezenta Declarație de confidențialitate (Politică de confidențialitate) este valabilă pentru site-ul www.globalbrandsstore.ro (abreviat ca "Site-ul") și se aplică activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de către Global Brands Distribution Ltd. atunci când utilizatorii se înregistrează pe Site cât și interacțiunea utilizatorilor cu serviciile și funcționalitățile oferite de Site. Declarația de confidențialitate a fost elaborată în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal.


2. ADMINISTRAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Site-ul www.globalbrandsstore.ro este deținut de Global Brands Distribution Ltd., o societate înregistrată în conformitate cu Dreptul Comercial din Republica Bulgaria cu UIC (BG) 200176203, cu sediul social și adresa de contact: Sofia, zh.k. . South Park,, bl.122.

Administratorul datelor cu caracter personal pentru platforma online și site-ul www.globalbrandsstore.ro este Global Brands Distribution Ltd., o companie înregistrată în temeiul Dreptului Comercial al Republicii Bulgaria cu UIC (BG) 200176203, cu sediul social și adresa de contact: Sofia, South Park, bl.122. Administratorul colectează și prelucrează datele personale ale clienților de pe site în nume propriu. Stenik Group Ltd. întreține din punct de vedere tehnic site-ul www.globalbrandsstore.ro, dar nu și prelucrarea datelor cu caracter personal în numele Global Brands Distribution Ltd Deși nu prelucrează direct datele cu caracter personal, Stenik Group Ltd. declară că îndeplinește cerințele pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.


3. Caracterul și tipul procesului de colectare a datelor cu caracter personal și scopurile pentru care sunt colectate

 

Informăm Utilizatorii că datele lor cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu temeiul juridic prevăzut la articolul 6 alineatul (1), litera (a) și litera (b) din Regulamentul UE 679/2016, și anume: a) persoana vizată a acordat consimțământul legat de prelucrarea datelor în scopurile prezentate în mod expres la punctul 3 din Politica de confidențialitate; (b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte.

Atunci când site-ul este vizitat ca utilizator neînregistrat (surferi) nu sunt colectate și prelucrate date cu caracter personal.

Informații despre datele care necesită a fi colectate: Pentru funcționarea și îndeplinirea obligațiilor sale contractuale, administratorul datelor cu caracter personal colectează două sau trei nume, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa specificată de client pentru livrarea bunurilor achiziționate și, dacă este necesar, numărul de cont bancar și numele titularului contului bancar.

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pentru a efectua serviciile oferite de site. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod voluntar de către utilizator (informații mai detaliate în paragraful următor), de exemplu prin interacțiunea cu funcționalitățile Site-ului; la înregistrarea utilizatorului pentru a face cunoștință cu serviciile oferite de către Site, de exemplu atunci când vă abonați la buletinul informativ; la înregistrare în diverse programe sau alte inițiative oferite prin intermediul site-ului de către Global Brands Distribution Ltd.

Administratorul își va rezerva, de asemenea, dreptul de a stoca și prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor (înregistrați și neînregistrați) pentru a evalua sau proteja normele legale și pentru a respecta legile, reglementările și legislația Bulgariei și a Comunității (UE).

Global Brands Distribution Ltd. în calitatea sa de administrator de date cu caracter personal, informează utilizatorii cu privire la serviciile site-ului că, prin acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, până la retragerea acestora, aceasta nu va afecta legalitatea prelucrării până la retragerea acestora.

Datele referitoare la informații financiare, confidențiale: numerele cardurilor de debit sau de credit și altele (descrise în Termenii și Condițiile Generale) nu sunt procesate și stocate de către administratorul Site-ului, ci de către banca ce deservește tranzacțiile. La returnarea unui produs, clientul va trebui să furnizeze un număr de cont bancar și numele titularului contului căruia îi va fi transferată înapoi suma plătită pentru produs.

Cu acordul Utilizatorului, care este voluntar, opțional și gratuit, Global Brands Distribution Ltd. va avea posibilitatea să prelucreze datele sale personale în scopuri de marketing, în special pentru a trimite utilizatorilor - prin newsletter, e-mail, SMS și MMS, informații și actualizări pentru produse, oferte, reduceri exclusive, campanii promoționale, evenimente și alte inițiative organizate de Global Brands Distribution Ltd. sau la care Global Brands Distribution Ltd. participă. , inclusiv eventualele invitații pentru evenimentele menționate. Utilizatorul va avea întotdeauna posibilitatea de a obiecta la utilizarea datelor cu caracter personal pentru a trimite informații promoționale: în fiecare mesaj de marketing vor fi indicate modalitățile de retragere a consimțământului; prin trimiterea unui mesaj prin e-mail câtre administratorul site-ului; prin setările contului și selectând opțiunea de a nu primi materiale și informații publicitare.

De asemenea, vă informăm cu privire la existența procesului decizional automatizat, inclus la crearea unui profil. În esență, procesul decizional automat și profilul efectuat de administrator prezintă un risc scăzut pentru drepturile și libertățile utilizatorilor legate de datele lor cu caracter personal. Acest lucru se face conform descrierii de la punctul 3 de mai sus, pentru a familiariza în principal cu clienții de pe site cu noile colecții, pentru a fi informați cu privire la promoții și alte evenimente similare.

Site-ul www.globalbrandsstore.ro trimite e-mailuri automate în următoarele cazuri:

 • a / la înregistrarea unui nou utilizator
 • b / atunci când se face o achiziție
 • c / la trimiterea unei achiziții
 • d / în cazul anulării unei achiziții
 • e / atunci când informează despre promoții, știri și evenimente legate de activitatea Global Brands Distribution Ltd.

Activitățile de marketing și profilare nu vor fi în nici un caz efectuate cu informații legate de achiziționarea de produse de la Global Brands Distribution Ltd.


4. Drepturile consumatorilor

 

Utilizatorii site-ului au dreptul în orice moment (din setările contului lor) de a-și modifica datele cu caracter personal; să primească confirmarea dacă datele lor cu caracter personal sunt prelucrate și stocate sau nu sunt prelucrate și stocate; să verifice conținutul, originea și acuratețea acestora; pentru a le actualiza; să șteargă informațiile referitoare la datele lor cu caracter personal; de a șterge contul lor. La ștergerea un cont, toate datele cu caracter personal legate de persoana vizată sunt șterse automat. În cazul în care utilizatorul suspectează că datele sale cu caracter personal sunt utilizate în mod abuziv în vreun fel, îl sfătuim să contacteze reprezentanții companiei administrator al site-ului Global Brands Distribution Ltd. la telefon 0894 422 227 sau prin e-mail info@globalbrandsstore.ro. Instituția de pe teritoriul Bulgariei care monitorizează prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal este Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal - CPDP: https://www.cpdp.bg/.

Pentru a-și exercita drepturile și pentru orice solicitări sau dorințe legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către administrator, utilizatorul poate contacta procesatorul de date Global Brands Distribution Ltd.

Pentru a rezuma drepturile dumneavoastră legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în legătură cu Regulamentul UE 679/2016, vă prezentăm următoarele subelemente sintetizate:

 1. Aveți dreptul de a solicita administratorului accesul la datele cu caracter personal prelucrate de către acesta, în conformitate cu procedura și în condițiile descrise la articolul 15 din Regulamentul (UE) 2016/679
 2. Aveți dreptul de a solicita administratorului corectarea datelor cu caracter personal prelucrate de către acesta, în conformitate cu ordinul și în condițiile descrise la articolul 16 din Regulamentul (UE) 2016/679
 3. Aveți dreptul de a solicita administratorului ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de acesta, în conformitate cu procedura și în condițiile descrise la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2016/679;
 4. Aveți dreptul de a solicita administratorului restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în conformitate cu ordinul și în condițiile descrise la articolul 18 din Regulamentul (UE) 2016/679;
 5. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în modul și în condițiile descrise la articolul 21 din Regulamentul (UE) 2016/679;
 6. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul: utilizatorul site-ului are dreptul de a-și retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării înainte de retragere. Retragerea consimțământului dumneavoastră se poate face electronic, în setările din profilul de client de pe site sau prin e-mail la info@globalbrandsstore.com. Retragerea consimțământului va face imposibilă furnizarea anumitor servicii oferite de către site, prin urmare, retragerea consimțământului este tratată ca un refuz de a furniza aceste servicii de către site. Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor va însemna că Global Brands Distribution Ltd. nu vă va putea trimite e-mailuri, mesaje text în scopuri publicitare, de marketing și comerciale, precum și să vă contacteze cu probleme legate de programul clientului și altele.
 7. În conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) 2016/679, administratorul site-ului afirmă că nu există nicio posibilitate tehnică de a furniza portabilitatea datelor cu caracter personal de pe site către alte site-uri.

5. Stocarea datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate printr-un sistem electronic gestionat de Global Brands Distribution Ltd. și stocate pe un server situat în birourile companiei, după cum s-a menționat mai sus. Administratorul site-ului declară că datele cu caracter personal nu vor fi furnizate țărilor din afara Uniunii Europene. Termenul de stocare a datelor cu caracter personal este determinat de durata profilului de utilizator. Atâta timp cât utilizatorul are un profil valid, activ pe site, administratorul stochează datele sale personale. În momentul ștergerii, dezactivării contului, datele cu caracter personal vor fi șterse sau anonimizate în conformitate cu reglementările aplicabile în termen de o lună.


6. Caracteristicile tehnice și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate de administratorul site-ului, Global Brands Distribution Ltd., sunt prelucrate în principal prin mijloace electronice și cu rol informativ, în cazuri rare, prin mijloace manuale, în conformitate cu logica și procedurile care sunt strict legate de scopurile de prelucrare specificate mai sus. Datele necesare pentru atingerea scopului specific al prelucrării, inclusiv cele furnizate cu acordul expres al utilizatorului, sunt stocate de administrator pentru o perioadă de 5 ani (de la ultima activitate a utilizatorului) sau până când utilizatorul dorește să fie șters.

Administratorul prelucrează datele în conformitate cu cerințele de securitate necesare pentru a reduce la minimum riscurile de distrugere și pierdere a datelor, de acces neautorizat, de prelucrare sau prelucrare ilegală care nu respectă scopurile colectării lor. În plus, sistemul de informații și programele site-ului sunt configurate pentru a minimiza utilizarea informațiilor personale și de identificare personală, astfel încât acestea să fie utilizate numai atunci când este necesar în scopul specific al prelucrării.


7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Global Brands Distribution Ltd. în calitate de administrator al site-ului prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor în cadrul și în circumstanțele specificate în prezenta Politică de confidențialitate și în conformitate cu consimțământul dat de către utilizator la colectarea datelor.

Datele cu caracter personal ale utilizatorului vor fi prelucrate în cadrul organizației Global Brands Distribution de către persoane autorizate, care vor avea acces la ele în funcție de obligațiile lor și în legătură cu scopurile prelucrării. Angajații autorizați ai Global Brands Distribution Ltd. vor avea acces la datele cu caracter personal. La cerere, în format electronic, clientul site-ului poate primi informații despre tipul de date cu caracter personal care sunt prelucrate, angajatul autorizat care prelucrează datele sale cu caracter personal, dacă o companie externă prelucrează datele sale cu caracter personal și dacă datele sale cu caracter personal au fost furnizate unor terțe părți, țări sau organizații.

Administratorul declară că nu sunt transferate date cu caracter personal în afara Bulgariei.


8. Furnizarea și divulgarea datelor cu caracter personal.

 

Utilizatorul este responsabil de faptul că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și exacte. Orice pierdere sau daună cauzată site-ului web sau persoanei responsabile pentru site-ul web sau oricărei terțe părți prin furnizarea de informații incorecte, inexacte sau incomplete în formularul de înregistrare va fi responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.

Furnizarea de date cu caracter personal de către client este necesară pentru implementarea serviciilor și funcționalităților oferite de site și solicitate de utilizator, cum ar fi înregistrarea pe site și achiziționarea produsului dorit, abonarea la buletine informative sau primirea altor știri publicate pe Site, programul "Dare to wear" sau alte inițiative oferite prin intermediul site-ului sau alte promoții în numele Global Brands Distribution Ltd. Furnizarea de date cu caracter personal de către utilizator poate fi obligatorie pentru evaluarea și protecția creanțelor legale și pentru respectarea legislației în vigoare.

Refuzul de a furniza date cu caracter personal de către utilizator ar face imposibilă înregistrarea utilizatorului pe site sau utilizarea altor inițiative oferite prin intermediul site-ului. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal corecte cu privire la www.globalbrandsstore.ro (în special datele dumneavoastră cu caracter personal pentru două sau trei nume, adresa de e-mail, adresa de livrare și numărul de telefon) este necesară pentru prelucrarea comenzii dumneavoastră atunci când achiziționați produse de pe site-ul www.globalbrandsstore.ro sau în furnizarea altor servicii. Refuzul de a furniza către www.globalbrandsstore.ro oricărei dintre informațiile dumneavoastră personale necesare pentru îndeplinirea scopurilor de mai sus poate împiedica Global Brands Distribution Ltd. de la prelucrarea comenzii și cumpărarea produsului. Refuzul de a furniza date cu caracter personal de către utilizator ar face imposibilă înregistrarea utilizatorului pe site sau utilizarea altor inițiative oferite prin intermediul site-ului. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal corecte cu privire la www.globalbrandsstore.ro (în special datele dumneavoastră cu caracter personal pprecum două sau trei nume, adresa de e-mail, adresa de livrare și numărul de telefon) este necesară pentru prelucrarea comenzii dumneavoastră atunci când achiziționați produse de pe site-ul www.globalbrandsstore.ro sau în furnizarea altor servicii. Refuzul de a furniza către www.globalbrandsstore.ro oricărei dintre informațiile dumneavoastră personale necesare pentru îndeplinirea scopurilor de mai sus poate împiedica Global Brands Distribution Ltd. de la prelucrarea comenzii și cumpărarea produsului. Prin urmare, nefurnizarea datelor poate fi, în unele cazuri, un motiv legitim și rezonabil pentru a nu procesa comanda de achiziționare a produselor vândute pe www.globalbrandsstore.ro. Datele cu caracter personal furnizate de către clienții site-ului vor fi divulgate persoanelor responsabile cu prelucrarea tehnică a datelor, specialiștilor în marketing din cadrul companiei, proprietarilor Global Brands Distribution Ltd. în exercitarea drepturilor lor de proprietate, ceea ce înseamnă că aceștia vor putea face cunoștință în măsura necesară cu datele cu caracter personal comunicate de către clienții de pe site. Furnizarea de date cu caracter personal de către utilizator în scopuri de marketing, după cum s-a menționat mai sus la punctul 3, este gratuită și opțională, iar refuzul de a furniza date cu caracter personal nu va avea consecințe asupra posibilității utilizatorului de a se înregistra din nou pe site; renunțarea la un serviciu de marketing nu va afecta abonamentul la altul.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi divulgate unor terțe părți atunci când este necesar pentru a procesa o comandă. De exemplu, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt divulgate unei companii de curierat pentru a livra bunurile achiziționate de dvs. În plus, datele dumneavoastră pot fi divulgate poliției, sistemului judiciar și altor autorități în conformitate cu reglementările legale. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi divulgate unor terțe părți în scopuri care nu sunt permise de lege sau fără consimțământul dumneavoastră explicit.


9. Cookie-uri

 

Vă mulțumim pentru că ați citit Politica noastră privind confidențialitatea, stocarea și prelucrarea datelor. Vă dorim cumpărături plăcute!